• Tin tức
19/07/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh và ngành Giáo dục về việc toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, ngành Giáo dục Phú Yên đã vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh hỗ trợ hơn 3,2 tỉ đồng.

 

08/11/2021

Chuyên gia đề xuất Bộ Xây dựng bổ sung quy định thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng vào dự thảo đề cương Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).