• Tin tức
19/07/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh và ngành Giáo dục về việc toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19, đến nay, ngành Giáo dục Phú Yên đã vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh hỗ trợ hơn 3,2 tỉ đồng.

 

06/09/2021

Ngày 2/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quận 7, TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố kiểm soát thành công dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 7. Người dân rất vui mừng khi chuyển sang trạng thái “vùng bình thường mới“.