• Tin thị trường

Tất tần tật các quy định về phí quản lý chung cư

06/11/2021

Nắm rõ các quy định về phí quản lý chung cư, bạn sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có, cũng như bảo vệ được quyền lợi của mình.

Khi sở hữu một căn hộ chung cư, đồng nghĩa với việc bạn phải có nghĩa vụ chi trả phí quản lý chung cư nhằm duy trì các hoạt động vận hành của tòa nhà. Vậy chi phí đó là gì, được tính như thế nào và quy định về phí quản lý chung cư ra sao? 

Phí quản lý chung cư là gì?

Phí quản lý chung cư là khoản đóng hàng tháng hoặc theo từng kỳ của các cư dân, người sử dụng chung cư. Các trường hợp đã nhận bàn giao một phần diện tích căn hộ mà chưa sử dụng vẫn phải đóng phí này theo quy định pháp luật. Đơn vị quản lý vận hành tòa nhà sử dụng nguồn tiền này để điều hành và thực hiện các hoạt động quản lý vận hành chung cư.

Phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư là bao nhiêu?

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư sẽ do UBND các tỉnh thành ra quyết định, áp dụng cho các dự án thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đó. Do đó, không có một khung giá chung áp dụng cho tất cả các tòa nhà chung cư trên cả nước.

Ví dụ: Mức giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư năm 2020 được UBND TP.HCM ra quy định trên mỗi mét vuông (m2) áp dụng trên địa bàn thành phố như sau:

Loại Mức giá tối thiểu Mức giá tối đa
Nhà chung cư không có thanh máy 500 VNĐ 3.000 VNĐ
Nhà chung cư có thang máy 1.500 VNĐ 6.000 VNĐ

Lưu ý mức giá này chưa bao gồm: 

 • Các dịch vụ gia tăng như bể bơi, internet, tắm hơi, truyền hình cáp và một số dịch vụ gia tăng khác.

 • Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Các phạm vi điều chỉnh khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư sẽ là:

 • Là cơ sở để thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê nhà giữa các bên, hoặc trong các trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành và những người sử dụng nhà chung cư.

 • Áp dụng trên các đối tượng: Cơ quan quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh, thành phố, chủ đầu tư và ban quản lý dự án xây dựng chung cư và tổ chức cá nhân có liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư.

 • Không áp dụng đối với các trường hợp: Chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo, xây dựng lại; chung cư xã hội được ở theo hình thức tập thể nhiều người; dự án đã có sự thống nhất tại Hội nghị nhà chung cư và thỏa thuận chung trong hợp đồng.

Cách tính phí dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư

Căn cứ theo Điều 31, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, phí dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư được tính dựa trên công thức sau:

Phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

= Giá dịch vụ quản lý vận hành tính trên mỗi mét vuông (m2) x Diện tích sử dụng (m2)


Trong đó, diện tích sử dụng là căn hộ hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong tòa nhà chung cư. Diện tích đó được quy định như sau:

 • Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở: Diện tích sử dụng làm cơ sở tính phí dịch vụ ghi trong giấy chứng nhận.

 • Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận: Diện tích sử dụng làm cơ sở tính phí dịch vụ là phần diện tích sử dụng thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu, được xác định trong hợp đồng mua bán.

Ví dụ cụ thể cách tính phí dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư: 

 • Giá dịch vụ quản lý vận hành tính trên mỗi mét vuông (m2): 5.000 đồng/m2/tháng.

 • Diện tích sử dụng: 100 m2.

=> Phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư = 5.000 x 100 = 500.000 đồng/tháng.

Các quy định về phí quản lý chung cư

Tại Điều 106, Luật nhà ở 2014 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 30, Thông tư 02/2016/TT-BXD, quy định về phí quản lý chung cư cụ thể như sau:

 1. Việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải được công khai, minh bạch. Mức phí phải căn cứ vào nội dung các công việc cần quản lý vận hành, dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư. 

 2. Quy định về phí quản lý chung cư sẽ không bao gồm các kinh phí sau: Bảo trì phần sở hữu chung, trông giữ xe, sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

 3. Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, quy định về phí quản lý chung cư cụ thể như sau:

 • Trường hợp chưa tổ chức được Hội nghị nhà chung cư lần đầu: Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở.

 • Trường hợp đã tổ chức được Hội nghị nhà chung cư: Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư do Hội nghị nhà chung cư quyết định.

 1. Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu, giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Trong trường hợp nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước, giá dịch vụ quản lý nhà chung cư được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều này.

 2. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư để áp dụng cho các trường hợp sau:

 • Các tòa nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn.

 • Cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua nhà ở giữa các bên, hoặc nếu có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư. 

 • Trường hợp không thỏa thuận được giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá trong khung giá dịch vụ do UBND cấp tỉnh ban hành.

Ý kiến khách hàng