Trụ sở chính

Công ty Cổ phần KIẾN Á
Tầng 3, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center
37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

t  (028) 3911 6599

f  (028) 3911 6566

e  info@kiena.vn

w  www.kiena.vn