• Tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng

KTS QUẢN LÝ THIẾT KẾ

 • Vị trí: Quản lý thiết kế
 • Bộ phận: Phòng thiết kế kiến trúc, quy hoạch, nội thất cảnh quan
 • Báo cáo: Trưởng bộ phận
 • Nơi làm việc: Văn phòng KIẾN Á
 • Mức lương: Cạnh tranh
 • Số lượng: 2

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Quản lý thiết kế quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan, kết cấu hạ tầng … của dự án.
 • Đưa ra các ý kiến chuyên môn về thiết kế và đề xuất các giải pháp phù hợp. Có ý kiến quyết định về phương án thiết kế của dự án trên cơ sở tham khảo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.
 • Chịu trách nhiệm về  quản lý thiết kế quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan của dự án.
 • Giao việc và quản lý công việc thực hiện của các chuyên viên từng bộ môn trong nhóm.
 • Phối hợp với các nhóm/phòng ban khác để bảo đảm sản phẩm hoàn thành theo đúng yêu cầu.
 • Giám sát, đánh giá công việc thực hiện của các đơn vị tư vấn.
 • Thực hiện công việc theo trách nhiệm và những công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

*Trách nhiệm:

 • Tổ chức, đánh giá và định hướng cho quá trình thiết kế, để dự án hoàn thành trong chi phí, thời gian và chất lượng yêu cầu.
 • Phối hợp với Khối Sales & Marketing lập các yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế.
 • Kiểm soát, quản lý và chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Quản lý các thay đổi thiết kế một cách hiệu quả bằng việc đánh giá kỹ thuật, thời gian và chi phí ảnh hưởng của các đề xuất thay đổi, trong khi vẫn duy trì yêu cầu chất lượng.
 • Khuyến khích các tiêu chuẩn cao về dịch vụ thiết kế trong suốt dự án.
 • Đánh giá tiến độ thiết kế so với tiến độ được duyệt.  

* Quyền hạn:

 • Được quyền đề xuất bổ sung hoặc bớt nhân sự thuộc phạm vi quản lý của mình.
 • Trực tiếp quản lý và chủ động phân công nhiệm vụ các thành viên trưc thuộc quyền quản lý của phòng .
 • Kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo biện pháp giải quyết hoặc khen thưởng đối với những cá nhân thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Tham mưu, kiến nghị cho lãnh đạo áp dụng các nội dung đảm bảo hiệu quả trong quản lý.
 • Thực hiện một số quyền khác theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của lãnh đạo. 

YÊU CẦU NĂNG LỰC:

Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên

Giới tính: Nam     

Trình độ học vấn: Đại học / Trên đại học

Chuyên ngành: Kiến trúc, Xây dựng, dân dụng.

Kỹ năng:

 • Vi tính: Sử dụng các phần mềm Auto Cad, MS Word, Excel, Project
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh Khá

Kinh nghiệm làm việc: Trên 7 năm

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Vui lòng gửi CV bằng tiếng Việt đến địa chỉ: tuyendung@kiena.vn

Tiêu đề hồ sơ ghi rõ: Tên_Vị trí ứng tuyển

Website: www.kiena.vn