• Tin thị trường

Hiểu đúng về lãi suất vay ngân hàng mua nhà

15/09/2021

Hiểu đúng và rõ về lãi suất vay ngân hàng mua nhà trước khi quyết định sẽ giúp việc chi trả sau này không trở thành gánh nặng đối với người mua nhà.

Hiểu đúng và rõ về lãi suất vay ngân hàng mua nhà trước khi quyết định sẽ giúp việc chi trả sau này không trở thành gánh nặng đối với người mua nhà.

Lãi suất vay ngân hàng là gì?

Lãi suất ngân hàng là tỉ lệ giữa mức lãi với tiền vốn gửi vào hoặc cho vay trong một thời kỳ hay tỉ lệ giữa chi phí phải trả trên một lượng tiền nhất định để được sử dụng lượng tiền ấy trong khoảng thời gian do ngân hàng quy định hoặc thỏa thuận phù hợp với hệ thống ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng thường được thể hiện bằng tỉ lệ phần trăm, phần nghìn hoặc phần chục nghìn trên số tiền gửi hoặc cho vay trong một thời hạn nhất định (năm, tháng, ngày). Lãi suất tiền gửi và cho vay có thể cao thấp khác nhau tùy theo thời gian gửi hoặc vay dài hay ngắn, tùy loại ngân hàng, phương thức trả trước hay trả sau và tùy vào từng thời kỳ.

Lãi suất ngân hàng (bao gồm ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác) được phân thành nhiều loại khác nhau dựa trên cơ sở của các tiêu chí phân loại khác nhau

Theo nguồn sử dụng, lãi suất ngân hàng được phân thành lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Lãi suất huy động là lãi suất mà các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác đưa ra khi huy động tiền gửi và là loại lãi suất quy định tỉ lệ lãi phải trả cho các hình thức nhận tiền gửi của khách hàng. Lãi suất cho vay là lãi suất mà ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác đưa ra để thu của người vay tiền. Lãi suất cho vay ở Việt Nam chủ yếu có 3 loại là lãi suất cho vay của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, lãi suất của các tổ chức tín dụng với nhau và lãi suất của tổ chức tín dụng với khách hàng.

Theo giá trị thực, lãi suất ngân hàng được chia thành 2 loại là lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Lãi suất danh nghĩa là loại lãi suất được xác định một kỳ hạn gửi hoặc vay, thể hiện trên quy ước giấy tờ được thỏa thuận trước. Lãi suất thực là loại lãi suất xác định giá trị thực của khoản lãi được trả hoặc thu được sau khi đã trừ đi tỉ lệ lạm phát. Thông thường, trong nền kinh tế luôn có lạm phát nên lãi suất danh nghĩa bao giờ cũng cao hơn lãi suất thực.

Theo thời gian, lãi suất ngân hàng được chia thành 3 loại là lãi suất huy động cho vay ngắn hạn, lãi suất huy động cho vay trung hạn và lãi suất huy động cho vay dài hạn.

Theo phương thức trả, lãi suất ngân hàng được chia thành lãi suất trả trước và lãi suất trả sau:

  • Lãi suất trả trước là lãi suất được tính trước và tính vào phần tiền gửi.
  • Lãi suất trả sau là lãi suất mà sau kỳ hạn gửi tiền người gửi mới được nhận.

Theo chức năng của các ngân hàng, lãi suất ngân hàng được chia thành lãi suất ngân hàng nhà nước và lãi suất của các tổ chức tín dụng.

Lãi suất ngân hàng nhà nước là lãi suất do ngân hàng nhà nước quy định trong hoạt động ngân hàng, gồm có lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất tái chiết khấu. Lãi suất cơ bản là lãi suất do ngân hàng nhà nước công bố làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh. Lãi suất tái cấp vốn là lãi suất do ngân hàng nhà nước áp dụng khi tái cấp vốn. Lãi suất tái chiết khấu là hình thức lãi suất tái cấp vốn được áp dụng khi ngân hàng nhà nước tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn cho các tổ chức tín dụng.

Lãi suất của các tổ chức tín dụng là lãi suất mà các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác áp dụng trong giao dịch với khách hàng. Lãi suất của các tổ chức tín dụng bao gồm các loại như lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, lãi suất thỏa thuận, lãi suất liên ngân hàng. Lãi suất thỏa thuận là mức lãi suất do các tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng trong hoạt động tín dụng thương mại. Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất thỏa thuận giữa các tổ chức tín dụng với nhau trong việc vay các khoản vốn ngắn hạn.

Hiểu đúng lãi suất vay ngân hàng mua nhà

Hiện các ngân hàng áp dụng 2 hình thức tính lãi: tính trên dư nợ giảm dần và dư nợ ban đầu. Theo đó, lãi suất tính trên dư nợ ban đầu thường thấp hơn dư nợ giảm dần. Tuy nhiên nếu xem xét tổng khoản tiền lãi khách hàng phải trả theo phương thức tính dư nợ ban đầu đôi khi lại nhiều hơn phương thức tính theo dư nợ giảm dần. Vì vậy khi đi vay, khách hàng nên yêu cầu nhân viên ngân hàng tư vấn rõ xem trường hợp của mình nên áp dụng cách tính lãi nào để có lợi nhất.

Hiểu đúng về lãi suất ngân hàng để có kế hoạch tài chính mua nhà thông minh nhất

Ngoài ra, lãi suất ưu đãi cũng là yếu tố cần được chú trọng. Người đi vay nên quan tâm thời hạn áp dụng lãi suất ưu đãi để chủ động hơn trong tài chính. Bởi sau thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay thường được thả nổi theo thị trường.

Nên vay tiền mua nhà dài hạn hay ngắn hạn để lãi suất vay ngân hàng mua nhà tối ưu?

Thông thường, các ngân hàng sẽ đưa ra thời gian vay mua nhà tối đa 20 - 25 năm.

Nếu vay ngắn hạn, bạn cần đảm bảo khả năng tài chính. Nếu không, bạn sẽ phải đối mặt với áp lực thanh toán nợ lớn dù là lãi suất vay ngân hàng mua nhà trong trường hợp này là thấp hơn dài hạn. Chưa kể trong trường hợp trả nợ chậm, ngân hàng sẽ đánh giá đó là nợ xấu, ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng cá nhân và khả năng vay vốn trong những lần sau.

Nếu vay dài hạn, bạn sẽ chủ động hơn trong tài chính, vừa đảm bảo trả nợ ngân hàng, vừa có tiền trang trải cho các chi tiêu, sinh hoạt dù lãi suất vay ngân hàng mua nhà trong trường hợp này thường cao hơn ngắn hạn. Nhiều ngân hàng hiện nay cũng áp dụng mức tính lãi dựa theo dư nợ giảm dần, số tiền phải trả qua từng năm cũng giảm dần. Do đó, nhiều chuyên gia tài chính chia sẻ kinh nghiệm vay tiền mua nhà nên lựa chọn vay dài hạn và trả nợ trước hạn chỉ khi tình hình tài chính thật sự phù hợp.

Ý kiến khách hàng