• Tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

 • Vị trí: Giám đốc Hành chính - Nhân sự
 • Bộ phận: Hành chính - Nhân sự
 • Báo cáo: Tổng Giám đốc
 • Cấp bậc: Giám đốc
 • Nơi làm việc: Văn phòng KIẾN Á
 • Mức lương: Cạnh tranh
 • Số lượng: 1

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Quản trị nhân sự:
 • Hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp. Lập ngân sách nhân sự.
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh và chiến lược của Công ty.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của Công ty và các Phòng ban.
 • Xây dựng Quy trình tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chí tuyển dụng và tổ chức thực hiện tuyển dụng nhân sự, đảm bảo tuyển được nhân sự giỏi, đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu công viêc.
 • Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài
 • Xây dựng chính sách phát triển nhân sự, thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho người lao động. Lộ trình phát triển nhân viên …
 • Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc, hệ thống đánh giá KPIs tiến tới triển khai ERP.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích – tạo động lực cho người lao động làm việc.
 • Quản lý công tác BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN, giải quyết khiếu nại…liên quan đến lương, phúc lợi, xử lý kỷ luật… trong Công ty
 • Quản lý lao động. Tham gia vào các quyết định khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ hoặc chấm dứt Hợp đồng với người lao động.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc Quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban TGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ các Bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…
 1. Quản trị hành chính:
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các Quy định áp dụng trong Công ty, xây dựng Sơ đồ tổ chức, cơ cấu các Phòng ban.
 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng, nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban TGĐ
 • Tổ chức và điều hành các hoạt động Hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của Công ty
 • Xây dựng lại Nội quy lao động, hệ thống các Quy chế, Quy trình, Quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các Nội qui đó.
 • Xây dựng các Quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 1. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp:
 • Tư vấn, tham mưu cho Ban TGĐ Công ty xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp.
 • Xây dựng hoạt động gắn kết các thành viên Công ty.
 • Kết hợp xây dựng chương trình vì cộng đồng của Công ty.
 • Xây dựng văn hóa làm việc và học tập của Công ty.

TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN:

 • Tham mưu cho HĐQT, Ban TGĐ về cơ cấu tổ chức, kiện toàn bộ máy của Công ty.
 • Điều hành mọi hoạt động của Phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Quản lý, sử dụng tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác do Công ty giao để thực hiện nhiệm vụ.
 • Yêu cầu Trưởng các các đơn vị/ Phòng ban cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
 • Đề xuất việc đào tạo và tham gia vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân sự làm công tác tổ chức, quản trị nhân sự.
 • Tham dự các hội nghị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các Quy chế, Quy định của Công ty có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Phòng.
 • Tham gia vào quá trình đánh giá chất lượng nội bộ và quá trình xem xét của BTGĐ về hệ thống quản lý chất lượng do Công ty áp dụng.
 • Được tham dự hội nghị chuyên đề của Công ty; được uỷ quyền làm việc với các Trưởng đơn vị trực thuộc để hướng dẫn, đôn đốc và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong phạm vi nghiệp vụ công tác được phân công.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • 1. Trình độ: Tốt nghiệp các ngành liên quan tới Quản trị Nguồn Nhân lực, Luật học.
 • 2. Kinh nghiệm làm việc:
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự với các vị trí tương đương Giám đốc Nhân sự.
 • Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược, kế hoạch Nhân sự (chiến lược Nhân sự, kế hoạch Đào tạo, Chính sách - Quy chế trong Doanh nghiệp) ngắn và dài hạn.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành Bất động sản.
 • 3. Kỹ năng – khả năng làm việc:
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp
 • Kỹ năng lập kế hoạch và soạn thảo tài liệu
 • Kỹ năng tuyển chọn và huấn luyện đào tạo.
 • Khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm.
 • Khả năng thuyết trình tốt.
 • 4. Phẩm chất cá nhân:
 • Có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực
 • Trung thực, tuân thủ quy định và chuẩn mực đạo đức
 • Tự chủ, linh hoạt và chủ động trong công việc
 • Chịu được áp lực cao và khả năng giải quyết vấn đề độc lập

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

Vui lòng gửi CV bằng tiếng Việt đến địa chỉ: tuyendung@kiena.vn

Tiêu đề hồ sơ ghi rõ: Tên_Vị trí ứng tuyển

Website: www.kiena.vn