• Dự án

Giáo dục

Trường Phổ Thông Duy Tân (Phú Yên)

Trường học kiểu mẫu đầu tiên tại Phú Yên với sự hợp tác của các đối tác nước ngoài, đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm, phương pháp giáo dục tiên tiến và cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất... Trường Phổ thông DUY TÂN góp phần đào tạo những thế hệ tài năng mới cho tỉnh nhà và cho đất nước, dựa trên tiêu chí "công dân toàn cầu - bản sắc Việt Nam".