Lĩnh vực kinh doanh
GIÁO DỤC
 

Với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam và đưa đất nước lên vị thế ngang tầm các quốc gia phát triển trong khu vực, Kiến Á còn chú trọng vào việc xây dựng và phát triển những công trình phục vụ cho việc giáo dục và đào tạo tầng lớp trẻ của Việt Nam. Đây là những công trình giáo dục được kiến tạo nên bởi những con người luôn có tâm huyết với lớp trẻ Việt Nam – những nhà lãnh đạo tương lai.


Với định hướng đó, Kiến Á đã xây dựng và phát triển trường Đại học Kinh Tế - Tài chính tại Tp.HCM với mục tiêu trở thành một trường đại học tiên tiến về chất lượng đào tạo đồng thời mang các thành quả nghiên cứu khoa học cơ bản ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn. Trong tương lai, trường đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM sẽ là một trung tâm giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học kinh tế hiện đại, đem lại những sản phẩm trí tuệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế. Bên cạnh đó, Kiến Á còn xây dựng và phát triển trường Phổ Thông Trung Học Duy Tân tại tỉnh Phú Yên nhằm góp phần xây dựng nền giáo dục các tỉnh thành khác của Việt Nam.

 

 
2011 Bản quyền thuộc về công ty Kiến Á. Phát triển bởi 3Graphic | Các điều khoản | CÔNG TY KIẾN Á trên Google+